กติกาการแข่งขัน - Ferrari Challenge

27 ธ.ค. 2559

การแข่งขัน จะแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ถ้วยโทรฟีโอ พิเรลลี่ และถ้วยคอปปา เชลล์

สำหรับการแข่งขันในรุ่น 458 แชลเลนจ์ ด้านระยะเวลาการแข่งขันในรอบแรกใช้เวลา 25 นาทีและในรอบที่สอง 35 นาที โดยตารางการแข่งขันจะมีรอบคัดเลือกรอบละ 30 นาที (นอกเหนือจากช่วงเวลาฝึกซ้อมอิสระ 60 นาที) ซึ่งรอบแรกเพื่อตัดสินจุดสตาร์ทในการแข่งขันรอบที่หนึ่ง และรอบที่สองสำหรับตัดสินจุดสตาร์ทในการแข่งขันรอบที่สอง และแต่ละทีมยังสามารถมีนักขับได้หนึ่งหรือสองคนเช่นเดิม ในกรณีทีมีสองคน นักขับแต่ละคนจะต้องเข้าร่วมรอบคัดเลือกการแข่งขันคนละรอบ และเข้าร่วมการแข่งขันในรอบจริงคนละรอบเช่นกัน โดยจะใช้คะแนนของทั้งสองคนในการจัดอันดับ

Back to top