วัดคิโยะมิซุ

27 ธ.ค. 2559

วัดคิโยะมิซุ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 780 มีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ำตกโอโตวะ ไหลผ่านทำให้เป็นที่มาของการ
เรียกชื่อ “วัดน้ำใส” นอกจากนี้อาคารไม้ของวัดคิโยะมิซุยังถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีการใช้ตะปูตอกแม้แต่ตัวเดียวในการก่อสร้าง
จนยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลกไว้อีกด้วย บรรยากาศจะสวยงามแค่ไหน ดูได้กับลูกทัวร์ทริปนี้เลย!!

#singha #singhacorporation #singhaworldofspeed #worldofspeed #campaign #speed #Singhaworldofspeed2016 #แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน

Back to top