สัญลักษณ์ธงที่ควรทราบ - MotoGP™

27 ธ.ค. 2559

สัญลักษณ์ธงที่ควรทราบ 

 

  ธงเหลืองยก: บริเวณที่ยกธง หรือบริเวณถัดไปมีอันตราย ควรขับรถอย่างระมัดระวัง
     
  ธงเหลืองโบก: บริเวณที่โบกธง หรือบริเวณถัดไปมีอันตราย ควรขับรถอย่างระมัดระวัง นักแข่งต้องเตรียมหยุดรถ และห้ามแซงโดยเด็จขาด
     
  ธงเหลืองโบกพร้อมป้าย SC: บริเวณโบกธง หรือบริเวณถัดไปมีอุบัติเหตุ และมีรถ SAFTY CAR (SC) นำขบวน นักแข่งต้องขับรถอย่างระมัดระวัง และห้ามแซงโดยเด็จขาด
     
  ธงเหลือแถบแดง: บริเวณที่ยกธง มีน้ำมันบนสนาม และนักแข่งควรหลีกเลี่ยงบริเวณนั้น
     
  ธงฟ้า: รถแข่งคันอื่นกำลังเข้ามาใกล้ตัวด้วยความเร็ว
     
  ธงฟ้าโบก: รถแข่งคันอื่นกำลังเข้ามาใกล้ตัวด้วยความเร็ว และสามารถแซงได้ทุกเวลา
     
  ธงขาวยก: บริเวณที่ยกธง มีรถพยาบาลหรือรถช่วยเหลืออยู่ นักแข่งต้องขับด้วยความเร็วคงที่ และหลีกเลี่ยงบริเวณนั้น
     
  ธงดำครึ่งขาวยกพร้อมเบอร์รถ: นักแข่งรถเบอร์ที่ยก แข่งรถอย่างไม่มีน้ำใจนักกีฬา
     
  ธงเขียวโบก: สิ้นสุดข้อห้าม และข้อระวังต่างๆ รถแข่งทุกคันสามารถแข่งได้ตามปกติ
     
  ธงดำ/วงกลมส้ม(พร้อมเบอร์): รถเบอร์ที่ยกมีปัญหา
     
  ธงดำพร้อมเบอร์รถ: รถเบอร์ที่ยก ต้องออกจากการแข่งขันทันที
     
  ธงแดง (ณ ศูนย์ควบคุม): ให้นักแข่งหยุดการแข่งขันโดยทันที
     
  ธงตราหมากรุก: การแข่งขันจบโดยสมบูณร์
Back to top